1. به ازای هرNode شبكه یك كابل از پریز تا محل قرار گرفتن Rack ( محل تجمع كابل كلیه Node ها ) كشیده شود.
2.
در صورتی كه تعداد Node شبكه در هر طبقه كمتر از 20 عدد باشد كابلهای كلیه طبقات در یك طبقه( ترجیحا در اتاق MDF مخابرات ) متمركز شوند ( طبقات میانی ساختمان ).
3.
محل تجمع كابلهای شبكه همانطور كه قبلا اشاره شد ترجیحا اتاق MDF ویا اتاقی كه از لحاظ تهویه و نور و كنترل ترددمناسب باشد در نظر گرفته شود.
4.
در صورتی كه تعداد Node شبكه در هر طبقه بیشتر از 20 عدد باشد كلیه كابلها در همان طبقه متمركز شده و محلتجمع كابلها باید طوری طراحی شود كه بتوان ارتباطی بین طبقات برقرار نمود. در این حالت كابلهای ارتباطی باید ازهر طبقه به یك طبقه مركزی وصل شوند كه این مركزیت ترجیحا در اختیار مركز رایانه باشد و از هر طبقه دو یا سه عدد كابل تا طبقه مركزی كشیده شود.
5.
درمحل قرار گیری پریز شبكه كابل شبكه حد اقل 40 تا 50 سانتیمتر بیرون قرار گیرد.
6.
در محل تجمع كابلهای شبكه كابلها حداقل 3 تا 4 متر بلندتر در نظر گرفته شوند.
7.
كلیه كابلها باید دارای شماره در ابتدا و انتها باشند و كابلهای ارتباطی نیز متمایز باشند.
8.
در زمان كابل كشی فشار بیش از حد در اثر كشش یا پیچش یا خمش كابل باعث افت كارایی كابلویا در بعضی مواردقطعی خواهد شد
9.
محل قرار گرفتن پریز های شبكه به طور استاندارد و مناسب در اتاقها و سالنها توزیع شوند بطوریكه در هر 4 متر مربعحد اقل یك Node شبكه وجود داشته باشد.
10.
اگر مسیر کابل کشی از سقف کاذب می گذرد از لوله های فلکسی در مسیرهای سقف کاذب تا داکتهای مرتبطاستفاده شود تا در برابر نویز های موجود در سقف کاذب و همچنین مشکلات احتمالی فیزیکی برای کابل جلوگیری شود.
11.
در تعیین مسیرهای کابل کشی شبکه، بهترین مسیر مسیری است که کمترین میدان مغناطیسی و یا میدانهای الکنریکیدر آن مسیر وجود داشته باشد تا نویز القایی در مسیر سیم کشی به حداقل برسد. بنابراین گذراندن کابل شبکه در کنارسیمهای برق بخصوص سیمهای دارای جریان بالا تأثیرات نا مطلوبی بر شبكه می گذارد.
12.
اگر در شبکه از UPS استفاده می شود حتمأ از یک Earthing ( سیستم ارت ) واحد جهت اتصال به UPS هااستفاده شود، نه از چند مسیر Earthing مجزا از هم ، چون در چنین مواردی اختلالاتی در عملکرد UPS ها بوجود می آید.
13.
اگر در کابل کشی از کابلهای STP یا SFTP استفاده می شود باید Shield کابل به ارت متصل شود.
14.
اگر از کابلهای CAT 6 یا CAT 7 استفاده می شود، تمامی تجهیزات باید از نوع استانداردهای مربوط به CAT 6ی CAT 7 باشد.
15.
اهم یک سیستم Earth باید حداکثر 5 اهم و یا کمتر باشد. برای تست آن اهم ما بین نول و ارت را اندازه گیری کنید.
16.
فاصله پریزهای برق تا كف به صورت استاندارد 30 سانتیمتر می باشد .
17.
در تعیین ركها بر حسب واحد اندازگیری یونیت اگر جمع اندازه تجهیزات اكتیو و غیر اكتیو n یونیت است اندازه ركمورد نظراز نظر تهویه مطلوب n2یونیت یا دوبرابر باشد . ( هریونیت تقریبا برابر 4.5 سانتیمتر می باشد.) 18. دمای اتاق mdf بطور استاندارد بهتر است حدود 20 الی 23 درجه سانتیگراد باشد.19. اگر در یك سالن بزرگ تعداد زیادی نود كشیده خواهد شد باید در انتخاب برق مورد نیاز دستگاهها دقت شود كه همه پریزها با یك سیم با سطح مقطع نا مناسب به هم وصل نشوند كه در تامین برق دستگاهها مشكلاتی بوجود اید در این صورت بهتر است از یك سیم با سطح مقطع 4 میلیمتر استفاده شود یا از چند مسیر سیم كشی با سطح مقطع 5/2 میلیمتر استفاده شود
.